Lustrumconcert 2009

In het kort

Vereniging Zeister Kamerkoor
Aantal leden: 26 (8 sopranen, 8 alten, 5 tenoren, 5 bassen)
Repetitieruimte: Stiltecentrum Diakonessenhuis, Zeist
Repities: dinsdag 20:00-22:00
Dirigent: Hannie Slingerland

Het Zeister Kamerkoor (ZKK) werd eind september 1994 opgericht op initiatief van de eerste dirigent - Arie Perk - en Agnes Scholtz, één van de eerste leden. Het repertoire bestond aanvankelijk vooral uit werken uit de Renaissance en de Romantiek. In september 2002 droeg Arie het dirigeerstokje over aan Matthijs Overmars. Onder diens inspirerende leiding is veel nieuw repertoire ingestudeerd. Per januari 2019 werd de muzikale leiding overgedragen aan dirigent Guido van Swieten. Met hem hebben we ons repertoire verder verbreed en een mooi 25-jarig jubileumconcert mogen geven.
Op 1 juli 2021 is Hannie Slingerland gestart als nieuwe dirigent van het Zeister Kamerkoor.

Het koor heeft inmiddels in zijn 29-jarig bestaan een rijk repertoire opgebouwd van a capella werken uit verschillende stijlperioden van onder andere Bach, Bruckner, Duruflé, Fauré, Mendelssohn, Monteverdi, Schubert, Schütz en Poulenc en grotere werken zoals o.a. missen van Pachelbel, Byrd, Charpentier, Bruckner en Haydn. Het repertoire bestaat uit geestelijke en profane muziek vanaf de Renaissance tot de moderne tijd met ook werken van nog hedendaagse componisten. De meeste daarvan worden a capella uitgevoerd maar regelmatig wordt het koor begeleid door een ensemble of een organist. Het repertoire wordt op voorstel van de repertoirecommissie en de dirigent jaarlijks uitgebreid. Inmiddels is het gegroeid tot meer dan 350 werken!

Het koor verzorgt jaarlijks naast een of twee vaste concerten diverse optredens tijdens feesten, jubilea, begrafenissen en andere speciale gelegenheden. In de kerstperiodes worden doorgaans een of meerdere uitvoeringen gegeven in kerken, verzorgingshuizen en andere locaties. De muzikale ondersteuning van de kerstviering in het Diakonessenhuis in Zeist is inmiddels een vaste traditie. Ook het Festival Dag der Kunsten kan gewoonlijk op de aanwezigheid van het ZKK rekenen.

Het Zeister Kamerkoor streeft ernaar om in een open en betrokken sfeer samen muziek te maken, waarbij aandacht besteed wordt aan een constante verbetering van het niveau o.a. door stemvorming en solfège. Om dit te waarborgen wordt als eis gesteld dat de koorleden zelfstandig thuis de muziek instuderen, eventueel met behulp van ingespeelde muziek, oefentracks op de site of een eigen muziekinstrument. Het is een voordeel als koorleden noten kunnen lezen (wat niet betekent dat men van blad moet kunnen zingen). Eens in de drie jaar wordt een stemtest afgenomen zodat de dirigent feedback en tips kan geven, die de individuele zangkwaliteit kunnen verbeteren. Het koor werkt zo voortdurend aan verbetering van de koorklank en de kwaliteit van de uitvoeringen.

Daarnaast is de sociale ontmoeting een belangrijk aspect. Eens in de twee jaar wordt in een koorweekend op een rustige locatie in den lande het naderende concert voorbereid en worden de sociale banden aangehaald. Dat het ZKK veel waarde hecht aan een goede sfeer in het koor blijkt uit het feit dat het seizoen jaarlijks wordt afgesloten met een feestelijke avond waarin een rijke oogst van muzikale of andersoortige inbreng van de leden ten tonele wordt gevoerd.

De optredens van het ZKK worden in het algemeen door het publiek zeer gewaardeerd en staan op een hoog niveau. Zo heeft het koor zich in de loop van de jaren een vaste plek verworven in het Zeister cultuurleven.

Voor een greep uit de hoogtepunten in de geschiedenis van het Zeister Kamerkoor, zie de Historie pagina.