Lustrumconcert 2024 - 'Caecilia'

Zondagmiddag 24 november 2024, 15:00 uur NoorderLichtkerk, Bergweg 92b, Zeist

Het Zeister KamerKoor bestaat 30 jaar. Dit 6de lustrum vieren we met een concert dat in het teken staat van Caecilia, de patroonheilige van muzikanten.

De heilige maagd en martelares Caecila leefde in de 2de of 3de eeuw in Rome. Sinds de late middeleeuwen is zij de patrones van muzikanten, kerkmusici, zangkoren, organisten en orgelbouwers. Haar feestdag is op 22 november.

Talloze muziekstukken van bekende componisten zijn aan haar opgedragen. Wij zingen een aantal van deze koorstukken tijdens dit lustrumconcert. De werken worden op orgel begeleid door organist Diederik Blankesteijn.

Programma

Muziekstukken in het teken van Caecila, waaronder Sancta Caecilia (Johannes Röntgen), A Hymn for St. Cecilia (Herbert Howells), Cecilia Lied (Dirk Janszoon Sweelinck), Hail! Bright Cecilia (Henry Purcell), Cantantibus organis (Colin Mawby), Ik zag Cecilia komen (L. van Dessel) en enkele andere werken, zoals Dum Auróra fínem dáret (Francisco Guerrero)